T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

 
Bulunduğunuz Yer: HAKLARIMIZ  >>   Tüketici Hakları  >>   Tüketici Hakları Başvur Koşulları

 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU KOŞULLARI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUNA GÖRE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAR:

BAŞVURU KOŞULLARI :

1- Tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek ve tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilecek kararları almak üzere İlçe Hakem Heyeti kurulmuştur.

2-Başvurular tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı satıcının bulunduğu, yerdeki hakem heyetine yapılır.

3-Kapıdan satışlarla ilgili uyuşmazlıklarda tüketicinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine başvurulur.

GEREKLİ BELGELER :

1- Uyuşmazlık konusunu içeren dilekçe,

Tüketicinin Hakem Heyetine sunduğu başvuru dilekçesinde bulunması zorunlu olan belgeler;

a- Tüketicinin adı soyadı, T.C Kimlik Numarası, açık adresi ve telefon numarası,

b- Satıcının adı soyadı, şirket ise unvanı  ve adres bilgileri tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıkça yazılmalıdır,

c- Satın alınan ürünün ne olduğu, ayıbın üründeki yeri, tarifi ve tanımı yapılmalı, şayet aynı fatura ile birden fazla ürün alınmış ise, ayıpsız ürünler dilekçede belirtilip, ayıplı ürünün nitelikleri yazılmalıdır. Şayet satın alınan ürün ile ilgili fiş, fatura veya satıcı tarafından verilen belge suretleri eklenmelidir.

2- Delil oluşturan ilgili belgeler.

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez. İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır

İTİRAZ :

Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin kararları, taraflara tebliğ edildikten sonra 15 gün içinde kararı kabullenmeyen taraf Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin tabi olduğu yargı çevresindeki tüketici mahkemesinde karara itiraz edebilir.

Tüketici mahkemesi yoksa, tüketici mahkemesi sıfatı ile davaya bakan Asliye Ticaret veya Asliye Hukuku Mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilir


BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI RESMİ WEB SİTESİ                   Bilgi_İşlem@ 2013

basiskele@icisleri.gov.tr
Tel: 0262 343 44 77 Fax: 0262 343 42 32 Barbaros Mah. Atatürk cad. No: 23 Başiskele Hükümet Konağı Başiskele/KOCAELİ